Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenútenosť1111 SGWaAP
0.345gracióznosť657 SGWaAP
0.354uvoľnenosť3754 SGWaAP
0.402nenútená2114 SGWaAP
0.416uhladenosť882 SGWaAP
0.417hravosť13351 SGWaAP
0.431decentnosť705 SGWaAP
0.439ležérnosť1351 SGWaAP
0.444žoviálnosť490 SGWaAP
0.445spontánnosť8514 SGWaAP
0.458civilnosť547 SGWaAP
0.461rafinovanosť3018 SGWaAP
0.471odzbrojujúca630 SGWaAP
0.476bezprostrednosť4787 SGWaAP
0.477galantnosť1216 SGWaAP
0.480elegancia45833 SGWaAP
0.481noblesa7980 SGWaAP
0.483teatrálnosť1155 SGWaAP
0.483strojenosť536 SGWaAP
0.484ladnosť1876 SGWaAP
0.486elegantnosť919 SGWaAP
0.493ľahkosť41955 SGWaAP
0.494strohosť2344 SGWaAP
0.496nenútený2434 SGWaAP
0.498vyzývavosť717 SGWaAP