Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenávistná4417 SGWaAP
0.351štvavá902 SGWaAP
0.391rasistická5317 SGWaAP
0.398ohováračská714 SGWaAP
0.412antisemitská2330 SGWaAP
0.416nenávistný9150 SGWaAP
0.416xenofóbna1588 SGWaAP
0.425nenávisť113468 SGWaAP
0.430šovinistická926 SGWaAP
0.437nenávistné2006 SGWaAP
0.450urážlivá2514 SGWaAP
0.452demagogická1288 SGWaAP
0.454nevraživá545 SGWaAP
0.482lživá2324 SGWaAP
0.486vulgárna5117 SGWaAP
0.502štvavá_kampaň855 SGWaAP
0.517negativistická498 SGWaAP
0.520hanlivá1110 SGWaAP
0.523zlomyseľná3511 SGWaAP
0.524fanatická2590 SGWaAP
0.526hysterická5491 SGWaAP
0.526násilnícka1310 SGWaAP
0.530cynická3428 SGWaAP
0.533sektárska1323 SGWaAP