Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenávisť113468 SGWaAP
0.279zášť2846 SGWaAP
0.314nevraživosť12060 SGWaAP
0.331zloba21598 SGWaAP
0.382závisť36213 SGWaAP
0.391pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.410nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.424zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.424neláska2811 SGWaAP
0.425nenávistná4417 SGWaAP
0.426rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.450netolerancia4541 SGWaAP
0.469xenofóbia9477 SGWaAP
0.487podlosť3793 SGWaAP
0.488fanatizmus8065 SGWaAP
0.490náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.491žiarlivosť26105 SGWaAP
0.495šovinizmus3737 SGWaAP
0.497zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.497pohŕdanie13977 SGWaAP
0.501podozrievavosť2475 SGWaAP
0.505ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.508zlosť46363 SGWaAP
0.511antipatia4433 SGWaAP
0.512opovrhovanie2915 SGWaAP
0.513falošnosť3045 SGWaAP
0.514bezcitnosť2602 SGWaAP
0.515bigotnosť752 SGWaAP
0.516nenávistný9150 SGWaAP
0.516krutosť20498 SGWaAP
0.525hnev130034 SGWaAP
0.526faloš4791 SGWaAP
0.526rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.528Nenávisť1056 SGWaAP
0.528sebeckosť3270 SGWaAP
0.529nenávistné2006 SGWaAP
0.530povýšenectvo1034 SGWaAP
0.537podozrievanie3152 SGWaAP
0.537osočovanie9287 SGWaAP
0.539sebectvo10545 SGWaAP
0.540antisemitizmus16200 SGWaAP
0.540rasizmus38151 SGWaAP
0.541amorálnosť1417 SGWaAP
0.543škodoradosť3900 SGWaAP
0.545neľudskosť2374 SGWaAP