Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenávisť113468 SGWaAP
0.279zášť2846 SGWaAP
0.314nevraživosť12060 SGWaAP
0.331zloba21598 SGWaAP
0.382závisť36213 SGWaAP
0.391pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.410nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.424zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.424neláska2811 SGWaAP
0.425nenávistná4417 SGWaAP
0.426rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.450netolerancia4541 SGWaAP
0.469xenofóbia9477 SGWaAP
0.487podlosť3793 SGWaAP
0.488fanatizmus8065 SGWaAP
0.490náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.491žiarlivosť26105 SGWaAP
0.495šovinizmus3737 SGWaAP
0.497zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.497pohŕdanie13977 SGWaAP
0.501podozrievavosť2475 SGWaAP
0.505ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.508zlosť46363 SGWaAP
0.511antipatia4433 SGWaAP