Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenáležitý916 SGWaAP
0.502nenáležité1850 SGWaAP
0.503neprípustný5799 SGWaAP
0.557neprimeraný10457 SGWaAP
0.588urážlivý5035 SGWaAP
0.589nelogický3755 SGWaAP
0.601alibistický1543 SGWaAP
0.601nenáležite634 SGWaAP
0.602tendenčný2216 SGWaAP
0.609trestuhodný667 SGWaAP
0.610poburujúci1281 SGWaAP
0.610nemiestny1671 SGWaAP
0.610scestný1519 SGWaAP
0.612absurdný15440 SGWaAP
0.613zmätočný1586 SGWaAP
0.615nedôstojný2710 SGWaAP
0.619zveličený853 SGWaAP
0.620neprijateľný11114 SGWaAP
0.621svojvoľný2931 SGWaAP
0.626protizákonný2549 SGWaAP
0.630irelevantný3111 SGWaAP