Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenáležité1850 SGWaAP
0.441nemiestne2312 SGWaAP
0.502nenáležitý916 SGWaAP
0.503absurdné23928 SGWaAP
0.513neopodstatnené5416 SGWaAP
0.539hanebné3436 SGWaAP
0.540nedôstojné5337 SGWaAP
0.543pokrytecké2358 SGWaAP
0.543nečestné2401 SGWaAP
0.549cynické2161 SGWaAP
0.553zavádzajúce8029 SGWaAP
0.568neprimerané10300 SGWaAP
0.572scestné3765 SGWaAP
0.575urážlivé3935 SGWaAP
0.576nelogické7572 SGWaAP
0.577tendenčné1555 SGWaAP
0.579nemorálne5546 SGWaAP
0.580neférové3086 SGWaAP
0.580irelevantné4453 SGWaAP
0.582nedôveryhodné1231 SGWaAP
0.583detinské3217 SGWaAP
0.587bezočivé1125 SGWaAP