Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemravnosť3259 SGWaAP
0.338zvrhlosť3503 SGWaAP
0.346zhýralosť589 SGWaAP
0.360zvrátenosť6688 SGWaAP
0.364nemorálnosť3093 SGWaAP
0.368nehanebnosť1441 SGWaAP
0.371bezbožnosť2685 SGWaAP
0.403amorálnosť1417 SGWaAP
0.407neresť12313 SGWaAP
0.417perverznosť1043 SGWaAP
0.425hanebnosť1351 SGWaAP
0.438podlosť3793 SGWaAP
0.442smilstvo6092 SGWaAP
0.444modloslužba2364 SGWaAP
0.445chlipnosť801 SGWaAP
0.448nemravná1806 SGWaAP
0.450hrabivosť918 SGWaAP
0.454lakomstvo3062 SGWaAP
0.457necudnosť562 SGWaAP
0.460nečestnosť1799 SGWaAP
0.476oplzlosť1142 SGWaAP
0.478ohavnosť5760 SGWaAP
0.479sodomia1262 SGWaAP