Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemorálny4400 SGWaAP
0.225amorálny1716 SGWaAP
0.387zvrhlý2899 SGWaAP
0.391nemravný2918 SGWaAP
0.392zvrátený7150 SGWaAP
0.400pokrytecký2959 SGWaAP
0.428nečestný4427 SGWaAP
0.430nehanebný1860 SGWaAP
0.434nemorálne5546 SGWaAP
0.448nemorálne1770 SGWaAP
0.457bezcharakterný2974 SGWaAP
0.476nemorálna2743 SGWaAP
0.477skazený7107 SGWaAP
0.478podlý4648 SGWaAP
0.483amorálne1147 SGWaAP
0.483pomýlený4997 SGWaAP
0.486hanebný4143 SGWaAP
0.496protizákonný2549 SGWaAP
0.506nespravodlivý14034 SGWaAP
0.506perverzný2010 SGWaAP
0.512trestuhodný667 SGWaAP
0.523amorálne477 SGWaAP