Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemorálne5546 SGWaAP
0.208amorálne1147 SGWaAP
0.318nemravné1617 SGWaAP
0.337zvrátené4274 SGWaAP
0.364nemorálne1770 SGWaAP
0.399hanebné3436 SGWaAP
0.404nečestné2401 SGWaAP
0.405nedôstojné5337 SGWaAP
0.406pokrytecké2358 SGWaAP
0.410poburujúce1482 SGWaAP
0.425absurdné23928 SGWaAP
0.434nemorálny4400 SGWaAP
0.436protizákonné6026 SGWaAP
0.436nehorázne4176 SGWaAP
0.440nezodpovedné11293 SGWaAP
0.442scestné3765 SGWaAP
0.450nemiestne2312 SGWaAP
0.453zvrhlé1534 SGWaAP
0.454nespravodlivé15887 SGWaAP
0.455neférové3086 SGWaAP
0.463nerozumné5469 SGWaAP
0.476perverzné1070 SGWaAP
0.488cynické2161 SGWaAP