Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemilosrdný7587 SGWaAP
0.223neľútostný7544 SGWaAP
0.304krutý43514 SGWaAP
0.385neúprosný8128 SGWaAP
0.407nemilosrdná4252 SGWaAP
0.426bezcitný6046 SGWaAP
0.439ukrutný3462 SGWaAP
0.479pomstychtivý2261 SGWaAP
0.482bezohľadný9012 SGWaAP
0.485neľútostná3521 SGWaAP
0.489nekompromisný15437 SGWaAP
0.518nemilosrdné1967 SGWaAP
0.518tyranský1469 SGWaAP
0.519krvilačný5159 SGWaAP
0.523cynický7007 SGWaAP
0.526despotický1989 SGWaAP
0.530zúrivý12459 SGWaAP
0.530spupný1093 SGWaAP
0.533ľstivý2051 SGWaAP
0.534neľútostné1255 SGWaAP
0.541urputný1381 SGWaAP
0.548sadistický2326 SGWaAP
0.550zradný5158 SGWaAP
0.551brutálny22269 SGWaAP
0.552zákerný13213 SGWaAP