Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemilosrdná4252 SGWaAP
0.173neľútostná3521 SGWaAP
0.322neúprosná5238 SGWaAP
0.346krutá42196 SGWaAP
0.407nemilosrdný7587 SGWaAP
0.463zúrivá5895 SGWaAP
0.492neľútostný7544 SGWaAP
0.493brutálna14437 SGWaAP
0.496bezcitná2733 SGWaAP
0.500cynická3428 SGWaAP
0.502zničujúca3937 SGWaAP
0.510vražedná7440 SGWaAP
0.521neľútostné1255 SGWaAP
0.523bezohľadná4129 SGWaAP
0.526nemilosrdné1967 SGWaAP
0.531krvilačná2392 SGWaAP
0.549smrtonosná1921 SGWaAP
0.550neľútostne3672 SGWaAP
0.551zdrvujúca4126 SGWaAP
0.553zverská503 SGWaAP
0.556strašlivá811 SGWaAP
0.557desivá14221 SGWaAP
0.564tyranská846 SGWaAP
0.564pomstychtivá1051 SGWaAP
0.569nekompromisná8262 SGWaAP