Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemecko12598 SGWaAP
0.360anglicko3146 SGWaAP
0.463nemecky1781 SGWaAP
0.464nemec6801 SGWaAP
0.467rumunsko574 SGWaAP
0.488japonsko1126 SGWaAP
0.491čechy3051 SGWaAP
0.509česko1406 SGWaAP