Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.320sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.342ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.349sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.353spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.390cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.392okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.399povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.407vojsko112561 SGWaAP
0.415východný_front5080 SGWaAP
0.434nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.456turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.471povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.478Spojenec1845 SGWaAP
0.482uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.497spojenecké1951 SGWaAP
0.499povstalecké3949 SGWaAP
0.503potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.509tanková_divízia808 SGWaAP
0.511okupačná5266 SGWaAP
0.512husitské_vojsko604 SGWaAP
0.515partizánsky_oddiel2558 SGWaAP