Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemecké65522 SGWaAP
0.321rakúske24234 SGWaAP
0.349poľské32297 SGWaAP
0.388rumunské6402 SGWaAP
0.399maďarské41866 SGWaAP
0.422švédske9983 SGWaAP
0.425bavorské2865 SGWaAP
0.427francúzske45962 SGWaAP
0.439české82715 SGWaAP
0.443švajčiarske9047 SGWaAP
0.451talianske39117 SGWaAP
0.456saské760 SGWaAP
0.472srbské7906 SGWaAP
0.480holandské9066 SGWaAP
0.481belgické7902 SGWaAP
0.481dánske4997 SGWaAP
0.487litovské1932 SGWaAP
0.490britské28602 SGWaAP
0.515slovinské3678 SGWaAP
0.515juhoslovanské1264 SGWaAP
0.516slovenské385970 SGWaAP
0.523ukrajinské14529 SGWaAP
0.524turecké14171 SGWaAP
0.524ruské61847 SGWaAP
0.535estónske1293 SGWaAP