Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemecká244363 SGWaAP
0.291rakúska84050 SGWaAP
0.384francúzska159692 SGWaAP
0.420švajčiarska37141 SGWaAP
0.420rumunská20168 SGWaAP
0.421poľská110622 SGWaAP
0.455Nemecký33225 SGWaAP
0.471švédska44658 SGWaAP
0.471holandská32786 SGWaAP
0.484dánska18592 SGWaAP
0.484britská140611 SGWaAP
0.491bavorská6501 SGWaAP
0.494litovská4429 SGWaAP
0.494maďarská166817 SGWaAP
0.506nórska19067 SGWaAP
0.508talianska127222 SGWaAP
0.508belgická20288 SGWaAP
0.518lotyšská4872 SGWaAP
0.520česká395551 SGWaAP
0.524estónska3657 SGWaAP
0.540nemecký395230 SGWaAP
0.542španielska78147 SGWaAP
0.549saská978 SGWaAP
0.558slovinská11332 SGWaAP
0.563ruská234840 SGWaAP
0.569nemecké65522 SGWaAP
0.573americká413802 SGWaAP
0.592turecká48721 SGWaAP
0.594chorvátska21445 SGWaAP
0.600juhoslovanská6642 SGWaAP
0.603ríšska2467 SGWaAP
0.604fínska24959 SGWaAP
0.611berlínska6924 SGWaAP
0.613japonská84763 SGWaAP
0.617anglická88917 SGWaAP
0.622izraelská34719 SGWaAP
0.622ukrajinská63411 SGWaAP
0.625mníchovská7366 SGWaAP
0.625portugalská12990 SGWaAP
0.630srbská33072 SGWaAP
0.632macedónska4016 SGWaAP
0.635írska23251 SGWaAP
0.635austrálska21488 SGWaAP
0.637kanadská27880 SGWaAP
0.639tamojšia47268 SGWaAP