Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nemajetný2776 SGWaAP
0.444majetný7337 SGWaAP
0.475nemajetná704 SGWaAP
0.493chudobný145488 SGWaAP
0.510sociálne_slabý6385 SGWaAP
0.512zámožný6513 SGWaAP
0.540sociálne_odkázaný4367 SGWaAP
0.619majetná2040 SGWaAP
0.622nevzdelaný6848 SGWaAP
0.633nesolventný678 SGWaAP
0.637boháč22731 SGWaAP
0.639negramotný4661 SGWaAP
0.639úžerník6558 SGWaAP
0.645bezzemok1138 SGWaAP
0.646solventný6539 SGWaAP
0.651kostolná_myš906 SGWaAP
0.658nevoľník3117 SGWaAP
0.663chudák45967 SGWaAP
0.665bezprávny1066 SGWaAP
0.671privilegovaný5108 SGWaAP
0.672trieť_bieda938 SGWaAP