Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nelogický3755 SGWaAP
0.355absurdný15440 SGWaAP
0.392zmätočný1586 SGWaAP
0.429nezmyselný21646 SGWaAP
0.442nelogická3492 SGWaAP
0.446nedomyslený1236 SGWaAP
0.448scestný1519 SGWaAP
0.504nepochopiteľný12610 SGWaAP
0.508nelogické7572 SGWaAP
0.518alibistický1543 SGWaAP
0.522pomýlený4997 SGWaAP
0.527detinský3070 SGWaAP
0.532iracionálny4650 SGWaAP
0.544diletantský650 SGWaAP
0.551zavádzajúci10041 SGWaAP
0.553chaotický9118 SGWaAP
0.569logický38324 SGWaAP
0.581mylný6787 SGWaAP
0.589nenáležitý916 SGWaAP
0.590irelevantný3111 SGWaAP
0.591nezrozumiteľný5635 SGWaAP
0.591komický7750 SGWaAP