Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nelegitímny1379 SGWaAP
0.462nelegitímna1101 SGWaAP
0.469legitímny15680 SGWaAP
0.518nelegitímne914 SGWaAP
0.532neústavný1033 SGWaAP
0.537protizákonný2549 SGWaAP
0.548nelegitímne493 SGWaAP
0.565protiústavný6211 SGWaAP
0.577politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.592nezákonný15299 SGWaAP
0.604nemorálny4400 SGWaAP
0.604svojvoľný2931 SGWaAP
0.628legitímne5475 SGWaAP
0.630diktátorský1622 SGWaAP
0.632politicky_motivované1313 SGWaAP
0.646faktický5525 SGWaAP
0.652amorálny1716 SGWaAP
0.655neprijateľný11114 SGWaAP
0.655hanebný4143 SGWaAP
0.655antidemokratický434 SGWaAP
0.657zločinný3119 SGWaAP