Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nelegitímna1101 SGWaAP
0.441nelegitímne914 SGWaAP
0.454nelegitímne493 SGWaAP
0.462nelegitímny1379 SGWaAP
0.488legitímna12637 SGWaAP
0.490neústavná450 SGWaAP
0.534diktátorská1357 SGWaAP
0.546demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.552politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.561autokratická662 SGWaAP
0.569protiústavná2694 SGWaAP
0.571zločinná1877 SGWaAP
0.577nezákonná10004 SGWaAP
0.584neústavný1033 SGWaAP
0.586autoritárska1652 SGWaAP
0.586protiprávna2648 SGWaAP
0.587nemorálna2743 SGWaAP
0.588politicky_motivované1313 SGWaAP
0.588protizákonná2270 SGWaAP
0.597neústavné674 SGWaAP
0.601legitímne5475 SGWaAP