Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.178ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.179nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.201ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.305ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.376nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.382migrant70022 SGWaAP
0.428imigrant28985 SGWaAP
0.452utečenec119902 SGWaAP
0.454prisťahovalec30190 SGWaAP
0.468sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.506azylant4712 SGWaAP
0.541prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.548Sýrčan7460 SGWaAP
0.556imigrácia10830 SGWaAP
0.562prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.579prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.589pašerák10245 SGWaAP
0.594azyl40711 SGWaAP
0.600emigrant16551 SGWaAP
0.607ilegálna_migrácia762 SGWaAP