Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.169ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.170ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.179nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.280ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.332migrant70022 SGWaAP
0.360nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.369utečenec119902 SGWaAP
0.399imigrant28985 SGWaAP
0.435sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.469azylant4712 SGWaAP
0.473prisťahovalec30190 SGWaAP
0.516Sýrčan7460 SGWaAP
0.553prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.558utečenecký902 SGWaAP
0.577utečenecké786 SGWaAP
0.581imigračná2654 SGWaAP
0.581prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.583utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.584pašerák10245 SGWaAP
0.587imigrácia10830 SGWaAP