Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neláska2811 SGWaAP
0.381zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.404zloba21598 SGWaAP
0.407zášť2846 SGWaAP
0.414nevďačnosť2031 SGWaAP
0.424nenávisť113468 SGWaAP
0.443ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.443sebeckosť3270 SGWaAP
0.444žiarlivosť26105 SGWaAP
0.453nevšímavosť4283 SGWaAP
0.456závisť36213 SGWaAP
0.461sebectvo10545 SGWaAP
0.466pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.471bezcitnosť2602 SGWaAP
0.486nevernosť1830 SGWaAP
0.495falošnosť3045 SGWaAP
0.498neprajnosť2073 SGWaAP
0.507zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.510nevraživosť12060 SGWaAP
0.511sebaľútosť5370 SGWaAP
0.513nevďak1428 SGWaAP