Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.425vulgárnosť4421 SGWaAP
0.433arogancia24083 SGWaAP
0.436bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.441primitivizmus3253 SGWaAP
0.442tuposť3460 SGWaAP
0.451amorálnosť1417 SGWaAP
0.454ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.467ignorancia5190 SGWaAP
0.472primitívnosť1449 SGWaAP
0.476neslušnosť1825 SGWaAP
0.477spupnosť1331 SGWaAP
0.478úbohosť5756 SGWaAP
0.479nevšímavosť4283 SGWaAP
0.484nevkus3006 SGWaAP
0.489ignorantstvo1200 SGWaAP
0.489povrchnosť7196 SGWaAP
0.491hulvátstvo624 SGWaAP
0.491servilnosť1743 SGWaAP
0.497neúcta7925 SGWaAP
0.502bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.506nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.507zadubenosť887 SGWaAP