Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nekresťan2285 SGWaAP
0.292neveriaci10286 SGWaAP
0.293kresťan253031 SGWaAP
0.365katolík82214 SGWaAP
0.376neveriaci21264 SGWaAP
0.403veriaci111658 SGWaAP
0.411ateista41462 SGWaAP
0.427mohamedán3468 SGWaAP
0.455pohan25230 SGWaAP
0.460veriaci150386 SGWaAP
0.460neverec2613 SGWaAP
0.462protestant17006 SGWaAP
0.478jehovista3557 SGWaAP
0.482sektár1994 SGWaAP
0.492moslim74254 SGWaAP
0.509charizmatik1201 SGWaAP
0.510anglikán1653 SGWaAP
0.512luterán5064 SGWaAP
0.516budhista6227 SGWaAP
0.518hinduista5652 SGWaAP
0.521agnostik2375 SGWaAP