Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.388hravosť13351 SGWaAP
0.427nespútanosť1508 SGWaAP
0.428invenčnosť1106 SGWaAP
0.433novátorstvo1607 SGWaAP
0.434spontánnosť8514 SGWaAP
0.435netradičnosť756 SGWaAP
0.448originálnosť3065 SGWaAP
0.464odvážnosť723 SGWaAP
0.469priamočiarosť2727 SGWaAP
0.474nevšednosť1453 SGWaAP
0.475extravagantnosť563 SGWaAP
0.479nápaditosť7044 SGWaAP
0.481nadčasovosť4883 SGWaAP
0.484extravagancia4646 SGWaAP
0.486citovosť1980 SGWaAP
0.487rafinovanosť3018 SGWaAP
0.496objavnosť498 SGWaAP
0.505bezprostrednosť4787 SGWaAP
0.507poetickosť1086 SGWaAP
0.507decentnosť705 SGWaAP
0.508lyrickosť717 SGWaAP