Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.185neodbornosť1938 SGWaAP
0.383diletantstvo892 SGWaAP
0.384ignorancia5190 SGWaAP
0.391arogancia24083 SGWaAP
0.400diletantizmus1234 SGWaAP
0.409amaterizmus3037 SGWaAP
0.424nekvalifikovanosť454 SGWaAP
0.426alibizmus5207 SGWaAP
0.428bohorovnosť1252 SGWaAP
0.437tuposť3460 SGWaAP
0.444nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.447ignorantstvo1200 SGWaAP
0.457arogantnosť1322 SGWaAP
0.472nekompetentné1496 SGWaAP
0.479servilnosť1743 SGWaAP
0.480bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.481nepripravenosť4296 SGWaAP
0.493nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.498neznalosť20235 SGWaAP