Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nekompetentný4346 SGWaAP
0.450nekompetentné1496 SGWaAP
0.457bezcharakterný2974 SGWaAP
0.464diletantský650 SGWaAP
0.465diletant4553 SGWaAP
0.471nekompetentná1633 SGWaAP
0.489neschopný29983 SGWaAP
0.498arogantný17217 SGWaAP
0.500ignorantský908 SGWaAP
0.511alibistický1543 SGWaAP
0.531neodborník1634 SGWaAP
0.535nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.536neodborný2569 SGWaAP
0.537nekompetentne690 SGWaAP
0.544nevzdelaný6848 SGWaAP
0.550alibista1351 SGWaAP
0.558servilný1706 SGWaAP
0.564nekvalifikované770 SGWaAP
0.568neodbornosť1938 SGWaAP
0.574pomýlený4997 SGWaAP
0.575nezodpovedný17551 SGWaAP
0.579amorálny1716 SGWaAP
0.583nekvalifikovaný4606 SGWaAP