Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nekompetentné1496 SGWaAP
0.450nekompetentný4346 SGWaAP
0.455nekompetentná1633 SGWaAP
0.470tendenčné1555 SGWaAP
0.472nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.477nekvalifikované770 SGWaAP
0.486nezodpovedné11293 SGWaAP
0.495arogantné4026 SGWaAP
0.509alibistické1648 SGWaAP
0.542zmätočné1920 SGWaAP
0.546demagogické895 SGWaAP
0.547neodbornosť1938 SGWaAP
0.564diletantstvo892 SGWaAP
0.566nedôveryhodné1231 SGWaAP
0.568neodborné3153 SGWaAP
0.581politicky_motivované1313 SGWaAP
0.583nedomyslené985 SGWaAP
0.584neuvážené2722 SGWaAP
0.594nepodložené2629 SGWaAP