Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neklaňať1073 SGWaAP
0.360neuctievať1073 SGWaAP
0.425klaňať19348 SGWaAP
0.571neopovrhovať675 SGWaAP
0.583modla15964 SGWaAP
0.585neprotiviť946 SGWaAP
0.592rúhať3643 SGWaAP
0.593nerúhať571 SGWaAP
0.598neposmievať1006 SGWaAP
0.618nemodliť4712 SGWaAP
0.623neskloniť1185 SGWaAP
0.625neskláňať468 SGWaAP
0.632uctievať28648 SGWaAP
0.635opovrhnúť1370 SGWaAP
0.637nevysmievať1727 SGWaAP
0.643nepohŕdať1900 SGWaAP
0.643nepreklínať624 SGWaAP
0.657boh268574 SGWaAP
0.657neobetovať2089 SGWaAP
0.660kristus2498 SGWaAP
0.672nehlásať1489 SGWaAP
0.673nevysmiať792 SGWaAP
0.673nepretvarovať1015 SGWaAP