Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.382vágnosť621 SGWaAP
0.440jednoznačnosť3903 SGWaAP
0.441neprehľadnosť2465 SGWaAP
0.462nejednotnosť4602 SGWaAP
0.476neurčitosť5289 SGWaAP
0.486rozpornosť1271 SGWaAP
0.491problematickosť915 SGWaAP
0.507komplikovanosť4205 SGWaAP
0.517dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.532mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.543nelogickosť1511 SGWaAP
0.554roztrieštenosť3072 SGWaAP
0.562nesúrodosť690 SGWaAP
0.566protirečivosť1249 SGWaAP
0.579neúplnosť2749 SGWaAP
0.585zdĺhavosť1082 SGWaAP
0.589ambivalentnosť741 SGWaAP
0.593protichodnosť593 SGWaAP