Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nehodový_úsek709 SGWaAP
0.540nehodovosť5570 SGWaAP
0.549nehodová1107 SGWaAP
0.575dopravná_nehodovosť2369 SGWaAP
0.582dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.589železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.625zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.627cestný_ťah4145 SGWaAP
0.633vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.645zjazdnosť3046 SGWaAP
0.647mostný_objekt4748 SGWaAP
0.648horský_priechod5058 SGWaAP
0.651obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.654diaľnica_D121598 SGWaAP
0.658úsek389603 SGWaAP
0.658obchvat35098 SGWaAP
0.659vodorovné_dopravné3234 SGWaAP
0.660cestný_pirát1734 SGWaAP
0.661priecestie14036 SGWaAP
0.664diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.664cestáriť626 SGWaAP