Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nehodný6310 SGWaAP
0.438nehodná2302 SGWaAP
0.455nevďačný3189 SGWaAP
0.466nehodné1523 SGWaAP
0.501ponížený6506 SGWaAP
0.519bezcharakterný2974 SGWaAP
0.521zbabelý6595 SGWaAP
0.526pokrytecký2959 SGWaAP
0.527úbohý26529 SGWaAP
0.531farizejský936 SGWaAP
0.531podlý4648 SGWaAP
0.538ničomný834 SGWaAP
0.539služobník35859 SGWaAP
0.541márnomyseľný915 SGWaAP
0.542podliak4530 SGWaAP
0.550opovážlivý554 SGWaAP
0.552poľutovaniahodný2469 SGWaAP
0.555pohŕdať15226 SGWaAP
0.557naničhodný1277 SGWaAP
0.559nemorálny4400 SGWaAP
0.560hriešny16864 SGWaAP
0.565hanebný4143 SGWaAP
0.570hriešnik37254 SGWaAP
0.570nevďačník951 SGWaAP
0.573cnostný3041 SGWaAP