Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nehanebnosť1441 SGWaAP
0.298hanebnosť1351 SGWaAP
0.332podlosť3793 SGWaAP
0.360zvrhlosť3503 SGWaAP
0.368nemravnosť3259 SGWaAP
0.370ohavnosť5760 SGWaAP
0.395bezočivosť3518 SGWaAP
0.408ničomnosť698 SGWaAP
0.420opovážlivosť2306 SGWaAP
0.421zvrátenosť6688 SGWaAP
0.444vierolomnosť831 SGWaAP
0.448bezbožnosť2685 SGWaAP
0.454chlipnosť801 SGWaAP
0.455necudnosť562 SGWaAP
0.469perverznosť1043 SGWaAP
0.472spupnosť1331 SGWaAP
0.474neokrôchanosť507 SGWaAP
0.481amorálnosť1417 SGWaAP
0.483zhýralosť589 SGWaAP
0.490zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.492bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.493nehanebná1883 SGWaAP
0.495ukrutnosť3641 SGWaAP
0.500nadutosť2296 SGWaAP