Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000negativizmus3041 SGWaAP
0.338pesimizmus9772 SGWaAP
0.398egocentrizmus2227 SGWaAP
0.453sebaľútosť5370 SGWaAP
0.458egoizmus16497 SGWaAP
0.484zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.503fanatizmus8065 SGWaAP
0.509apatia13100 SGWaAP
0.510negativistický981 SGWaAP
0.511sebaobviňovanie1193 SGWaAP
0.511negatívna_emócia9614 SGWaAP
0.511hnev130034 SGWaAP
0.512primitivizmus3253 SGWaAP
0.524sebeckosť3270 SGWaAP
0.525zloba21598 SGWaAP
0.525cynizmus8447 SGWaAP
0.529dogmatizmus2038 SGWaAP
0.533povrchnosť7196 SGWaAP
0.533nihilizmus3239 SGWaAP
0.534skepsa11536 SGWaAP
0.535skepticizmus4907 SGWaAP