Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nedomyslený1236 SGWaAP
0.446nelogický3755 SGWaAP
0.454nedomyslená954 SGWaAP
0.515nedomyslené985 SGWaAP
0.516diletantský650 SGWaAP
0.532zmätočný1586 SGWaAP
0.553kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.554nezmyselný21646 SGWaAP
0.558scestný1519 SGWaAP
0.560alibistický1543 SGWaAP
0.587absurdný15440 SGWaAP
0.593neuvážený2578 SGWaAP
0.598pomýlený4997 SGWaAP
0.617detinský3070 SGWaAP
0.621nepodarený7918 SGWaAP
0.623chaotický9118 SGWaAP