Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nedôverčivé408 SGWaAP
0.433dôverčivé568 SGWaAP
0.487ostražité781 SGWaAP
0.489bojazlivé1147 SGWaAP
0.510vzdorovité778 SGWaAP
0.518hanblivé813 SGWaAP
0.524ustráchané1133 SGWaAP
0.526nahnevané1449 SGWaAP
0.530zlostné1507 SGWaAP
0.542odmietavé1104 SGWaAP
0.545zmätené3208 SGWaAP
0.547nedôverčivý4519 SGWaAP
0.550závistlivé407 SGWaAP
0.550apatické668 SGWaAP
0.551žiarlivé405 SGWaAP
0.560dobrosrdečné441 SGWaAP
0.568nesmelé1507 SGWaAP
0.568panovačné414 SGWaAP
0.569bezvýrazné412 SGWaAP
0.574nechápavé566 SGWaAP
0.575plaché2327 SGWaAP
0.577chápavé895 SGWaAP
0.579nedôverčivá1355 SGWaAP
0.580mlčanlivé739 SGWaAP
0.582podozrievavý3860 SGWaAP