Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebojácne4382 SGWaAP
0.417odvážne22052 SGWaAP
0.448odhodlane10072 SGWaAP
0.484bojovne3858 SGWaAP
0.508srdnato1165 SGWaAP
0.540neohrozene3862 SGWaAP
0.545dravo1927 SGWaAP
0.557húževnato3076 SGWaAP
0.582oduševnene3194 SGWaAP
0.595sebavedome9828 SGWaAP
0.596udatne1146 SGWaAP
0.610nekompromisne18588 SGWaAP
0.611statočne21170 SGWaAP
0.622rezko4141 SGWaAP
0.633ustráchane2485 SGWaAP
0.637útočne4947 SGWaAP
0.639bojazlivo3940 SGWaAP
0.639neľútostne3672 SGWaAP
0.643energicky8735 SGWaAP
0.644vzdorovito2085 SGWaAP
0.645snaživo643 SGWaAP
0.648hrdinsky6987 SGWaAP
0.654bojovne_naladený541 SGWaAP
0.656skúsene1771 SGWaAP