Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebojácna1882 SGWaAP
0.428bojovná3946 SGWaAP
0.447odvážna28885 SGWaAP
0.478ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.483snaživá1331 SGWaAP
0.495prefíkaná3673 SGWaAP
0.496sebavedomá10624 SGWaAP
0.497svojhlavá437 SGWaAP
0.498ustráchaná2050 SGWaAP
0.502rozvážna2230 SGWaAP
0.507tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.512prešibaná1000 SGWaAP
0.516dobrosrdečná2010 SGWaAP
0.526zakríknutá715 SGWaAP
0.527statočná7467 SGWaAP
0.532priebojná1169 SGWaAP
0.539bojazlivá2099 SGWaAP
0.540vzdorovitá1006 SGWaAP
0.542drzá6210 SGWaAP
0.543panovačná1955 SGWaAP
0.545sebaistá1723 SGWaAP
0.547vrtká894 SGWaAP
0.554neskúsená3994 SGWaAP
0.555smelá4888 SGWaAP
0.561oduševnená1318 SGWaAP