Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebohý24831 SGWaAP
0.393zosnulý34506 SGWaAP
0.482nebohá7193 SGWaAP
0.520nebohé3100 SGWaAP
0.527švagor22938 SGWaAP
0.534nebohá628 SGWaAP
0.555zomrelý4428 SGWaAP
0.570strýko59861 SGWaAP
0.586vnuk48531 SGWaAP
0.598synovec23868 SGWaAP
0.598otec1154131 SGWaAP
0.599svokor16859 SGWaAP
0.608zať16959 SGWaAP
0.609pradedo4828 SGWaAP
0.617osemdesiatročný1949 SGWaAP
0.619dedo43956 SGWaAP
0.620bratanec10623 SGWaAP
0.630tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.631ujec2776 SGWaAP
0.637nevlastný_brat4239 SGWaAP
0.638bratranec27288 SGWaAP
0.641sedemdesiatročný1872 SGWaAP