Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebohá7193 SGWaAP
0.397nebohá628 SGWaAP
0.425zosnulá9668 SGWaAP
0.465švagriná12217 SGWaAP
0.482nebohý24831 SGWaAP
0.487zomrelá1257 SGWaAP
0.487nebohé3100 SGWaAP
0.539neter14131 SGWaAP
0.558vnučka30314 SGWaAP
0.575sesternica23042 SGWaAP
0.576zavraždená7335 SGWaAP
0.584teta94795 SGWaAP
0.592starká24381 SGWaAP
0.595babka104169 SGWaAP
0.598mama635523 SGWaAP
0.602manželka486871 SGWaAP
0.604exmanželka4956 SGWaAP
0.605dcéra477412 SGWaAP
0.613babička62164 SGWaAP
0.613svokra35398 SGWaAP
0.614suseda19070 SGWaAP
0.615prababička4607 SGWaAP
0.618snúbenica13329 SGWaAP