Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebožtík5906 SGWaAP
0.448zosnulý21584 SGWaAP
0.510zomrelý5420 SGWaAP
0.530truhla20872 SGWaAP
0.546pochovávať12568 SGWaAP
0.550hrob177694 SGWaAP
0.558márnica5476 SGWaAP
0.560rakva23647 SGWaAP
0.561mŕtvola53111 SGWaAP
0.561nebohé3100 SGWaAP
0.587funebrák498 SGWaAP
0.601mŕtvy111686 SGWaAP
0.603zosnulé4539 SGWaAP
0.605zomrelé1237 SGWaAP
0.607umrlec422 SGWaAP
0.608zomrelý4428 SGWaAP
0.609ostatok17545 SGWaAP
0.615zomretý753 SGWaAP
0.618pohreb79709 SGWaAP
0.623spopolniť994 SGWaAP
0.625kremácia2721 SGWaAP
0.627telesný_pozostatok7960 SGWaAP