Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.171Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.258Otec142091 SGWaAP
0.319Boh1407708 SGWaAP
0.347Syn35038 SGWaAP
0.374Všemohúci8611 SGWaAP
0.403Spasiteľ20871 SGWaAP
0.407Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.417Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.420Ježiš486700 SGWaAP
0.422Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.427Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.434Pán39835 SGWaAP
0.438nebeská_Matka2239 SGWaAP
0.448Hospodin53894 SGWaAP
0.468trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.474Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.477Otcov4563 SGWaAP
0.479Boží36400 SGWaAP
0.482Kristus313755 SGWaAP
0.483Pánov46093 SGWaAP
0.483Duch105340 SGWaAP
0.484Duch_svätý56246 SGWaAP