Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nebeské8382 SGWaAP
0.403božské15006 SGWaAP
0.495pozemské11583 SGWaAP
0.497nebeský26848 SGWaAP
0.526blažené1793 SGWaAP
0.548nebeská26947 SGWaAP
0.551vznešené8432 SGWaAP
0.553nebesia20196 SGWaAP
0.555božie169284 SGWaAP
0.570životodarné863 SGWaAP
0.571božstvo27454 SGWaAP
0.578nebesá29656 SGWaAP
0.582Kristovo35215 SGWaAP
0.584vtelené1788 SGWaAP
0.584spásonosné1270 SGWaAP
0.588nadpozemské1130 SGWaAP
0.598mystické6193 SGWaAP
0.600Abrahámovo1446 SGWaAP
0.601opravdivé2594 SGWaAP
0.603ohnivé5609 SGWaAP
0.603nadprirodzené5151 SGWaAP
0.605večné31666 SGWaAP
0.608cherubín1692 SGWaAP
0.610sväté41015 SGWaAP
0.612anjelské2333 SGWaAP