Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neandertálsky1061 SGWaAP
0.292neandertálec5358 SGWaAP
0.390praveký7639 SGWaAP
0.418paleolitický635 SGWaAP
0.479neolitický811 SGWaAP
0.482paleolit2899 SGWaAP
0.485pračlovek3122 SGWaAP
0.494lovec_mamut738 SGWaAP
0.500prehistorický2698 SGWaAP
0.508australopitek624 SGWaAP
0.534fosília6201 SGWaAP
0.544kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.547praveká4434 SGWaAP
0.550praveké2775 SGWaAP
0.551predhistorická864 SGWaAP
0.559predhistorický712 SGWaAP
0.560paleontologický_nález403 SGWaAP
0.563jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.579lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.582ľudoop2881 SGWaAP