Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neandertálec5358 SGWaAP
0.292neandertálsky1061 SGWaAP
0.351pračlovek3122 SGWaAP
0.367praveký7639 SGWaAP
0.453australopitek624 SGWaAP
0.461paleolitický635 SGWaAP
0.468ľudoop2881 SGWaAP
0.491prehistorický2698 SGWaAP
0.494mamut9882 SGWaAP
0.511paleolit2899 SGWaAP
0.514šimpanz7739 SGWaAP
0.516lovec_mamut738 SGWaAP
0.516fosília6201 SGWaAP
0.522neolitický811 SGWaAP
0.556praveká4434 SGWaAP
0.564prapredok2077 SGWaAP
0.570predhistorický712 SGWaAP
0.573predhistorická864 SGWaAP
0.574praveké2775 SGWaAP
0.582skamenelina5797 SGWaAP