Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neašpirovať464 SGWaAP
0.539ašpirovať4997 SGWaAP
0.618nenárokovať2234 SGWaAP
0.645nepredurčovať460 SGWaAP
0.656nebazírovať568 SGWaAP
0.667neohurovať568 SGWaAP
0.679neuprieť417 SGWaAP
0.682nepomýšľať2847 SGWaAP
0.700nezamerať2002 SGWaAP
0.704nepovýšiť566 SGWaAP
0.706nevďačiť528 SGWaAP
0.708nedorásť2978 SGWaAP
0.718neprisudzovať550 SGWaAP
0.720neodvolávať1646 SGWaAP
0.722neohúriť4453 SGWaAP
0.722nevyslúžiť653 SGWaAP
0.723nevynikať6133 SGWaAP
0.726neočariť1769 SGWaAP
0.727nevyzdvihovať667 SGWaAP
0.728nesústreďovať2369 SGWaAP
0.732nezastávať3728 SGWaAP
0.734neupierať2111 SGWaAP
0.735nenarážať2018 SGWaAP
0.737nešokovať1353 SGWaAP