Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.086Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.180zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.442Pražský_jar3653 SGWaAP
0.477komunistický_režim23926 SGWaAP
0.486komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.487sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.496komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.516obrodný_proces1904 SGWaAP
0.521totalitný_režim13057 SGWaAP
0.547Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.552okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.554sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.565porevolučná1908 SGWaAP
0.565totalita30502 SGWaAP
0.572perestrojka3683 SGWaAP
0.572sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.573šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.577berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.578porevolučný2340 SGWaAP
0.585októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.586porevolučné1207 SGWaAP
0.589októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.591komunizmus85978 SGWaAP
0.595pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.597prednovembrový1057 SGWaAP
0.598VOSR2329 SGWaAP
0.599železná_opona11314 SGWaAP
0.602komunistický36634 SGWaAP
0.603ponovembrové940 SGWaAP
0.604vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.607demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.616November7248 SGWaAP
0.616socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.618Československo117408 SGWaAP
0.623ponovembrový3591 SGWaAP
0.628vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.630revolúcia158240 SGWaAP
0.630štrngať_kľúč816 SGWaAP
0.631ponovembrová4256 SGWaAP
0.632osemdesiate1366 SGWaAP
0.637glasnosť1022 SGWaAP