Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nešvár3104 SGWaAP
0.385neduh21304 SGWaAP
0.564prechmat1621 SGWaAP
0.597nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.614prešľap18992 SGWaAP
0.614pranierovať3694 SGWaAP
0.621prehrešok15290 SGWaAP
0.625morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.627nesvár672 SGWaAP
0.645nemravnosť3259 SGWaAP
0.646amorálnosť1417 SGWaAP
0.660exces7414 SGWaAP
0.661malomeštiactvo869 SGWaAP
0.666poklesok3927 SGWaAP
0.667výstrelok8200 SGWaAP
0.669nemorálnosť3093 SGWaAP
0.669prehmat1050 SGWaAP
0.674nečestnosť1799 SGWaAP
0.676neprajnosť2073 SGWaAP
0.676žabomyší403 SGWaAP
0.680mamonárstvo416 SGWaAP
0.682zvrátenosť6688 SGWaAP
0.685pálčivý6386 SGWaAP
0.689malomeštiacky924 SGWaAP