Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neľudskosť2374 SGWaAP
0.285krutosť20498 SGWaAP
0.320bezcitnosť2602 SGWaAP
0.397zvrátenosť6688 SGWaAP
0.415ukrutnosť3641 SGWaAP
0.424podlosť3793 SGWaAP
0.426amorálnosť1417 SGWaAP
0.431obludnosť1977 SGWaAP
0.448zlovôľa932 SGWaAP
0.449bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.451bezprávie6795 SGWaAP
0.452beštialita630 SGWaAP
0.464bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.465nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.467nemorálnosť3093 SGWaAP
0.469surovosť4347 SGWaAP
0.470zvrhlosť3503 SGWaAP
0.484zbabelosť7461 SGWaAP
0.485brutalita12082 SGWaAP
0.501náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.501ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.503cynizmus8447 SGWaAP
0.508nemilosrdnosť528 SGWaAP
0.509zloba21598 SGWaAP