Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neľudské_zaobchádzanie1193 SGWaAP
0.293kruté_zaobchádzanie1106 SGWaAP
0.366ponižujúce_zaobchádzanie1472 SGWaAP
0.399mučenie30392 SGWaAP
0.403neľudské4621 SGWaAP
0.490týranie24326 SGWaAP
0.543znásilňovanie4307 SGWaAP
0.545perzekúcia7796 SGWaAP
0.550sexuálne_násilie5693 SGWaAP
0.574psychické_týranie1562 SGWaAP
0.586prenasledovanie45816 SGWaAP
0.589neľudská6101 SGWaAP
0.592neľudský6077 SGWaAP
0.593násilie207834 SGWaAP
0.595psychický_teror1042 SGWaAP
0.600páchané2562 SGWaAP
0.608neľudskosť2374 SGWaAP